Thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc

16:42 | 20/09/2018

 - Sáng nay, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo TƯ khai mạc hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018.

Ban Tuyên giáo TƯ nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng, xã hội
Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng.

Họ là những chiến sĩ xung kích, người cung cấp thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bùi Trường Giang,Ban Tuyên giáo Trung ương,giảng viên
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang

Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ, công tác giáo dục lý luận tư tưởng chính trị nói chung và tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị nói riêng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Điển hình như năng lực giảng dạy, kiến thức thực tiễn của một bộ phận giảng viên chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn.

Để phát huỷ những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế này, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo triển khai việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên cấp cơ sở, hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, nhất là bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người thầy.

Theo ông Giang, hội thi là bước cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp nói trên. Đồng thời nhằm đánh giá sát thực chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các cấp. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác đạo tạo bồi dưỡng lý luận chính trị.

Qua hội thi góp phần cập nhật những nội dung mới về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời góp phần rèn luyện nâng cao phương pháp giảng dạy.

“Kết quả hội thi không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn giảng viên xuất sắc tham gia hội thi chung khảo toàn quốc mà còn là dịp để khẳng định những thành tích, kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên”, ông Giang nói.

 
Bùi Trường Giang,Ban Tuyên giáo Trung ương,giảng viên
Ban Tuyên giáo Trung ương trao chứng nhận và tặng hoa cho các thí sinh trước khi bước vào hội thi

Tham dự hội thi lần này có 51 thí sinh của 25 tỉnh thành khu vực phía Bắc từ Ninh Bình trở ra. Họ là những giảng viên chuyên trách và đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của 25 tỉnh thành.

Trong 51 tí sinh có 23 nam, 28 nữ; thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1964, thí sinh ít tuổi nhất sinh năm 1990.

Mỗi thí sinh lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở trung tâm do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Hình thức thi tập trung vào 3 nội dung là 3 kỹ năng quan trọng: kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ứng xử.

Sau hội thi, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chọn 6 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tham gia hội thi chung khảo toàn quốc vào đầu tháng 11 tới đây.

Chủ tịch nước: Tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng của các nhà khoa học

Chủ tịch nước: Tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng của các nhà khoa học

Chủ tịch nước đề nghị cần tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học.

'Lười học nghị quyết là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị'

'Lười học nghị quyết là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị'

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, lười học nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết về Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH.  

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Gần 100 tham luận đều khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng bền vững trong di sản tư tưởng của Các Mác.

Thu Hằng

 
 
  •  
  •  
0 bình luận