- Những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được lưu giữ trong tâm trí người dân thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Tuyên Quang), nơi mọi nẻo đường đều có dấu chân Bác Hồ.

Phần 1 - Theo dấu chân Bác trên hành trình lịch sử dân tộc

VietNamNet thực hiện phần tiếp theo trong chuỗi phóng sự tài liệu theo chân Bác Hồ từ đình Tân Trào, nơi họp Quốc dân Đại hội ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, tới thôn Tân Lập xã Tân Trào, nơi ký ức về Bác vẫn được những cụ già ở đây nhớ mãi.

XEM VIDEO:

VietNamNet

Tổng bí thư thăm Khu di tích K9