Thủ tướng vừa quyết định thay thế thành viên Tổ công tác. Ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ.

Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ công tác do Thủ tướng thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổ công tác được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao khi các Bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến khác nhau.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Theo VGP

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

Bộ trưởng TN&MT chia sẻ với báo chí về đề xuất ông phát biểu trước QH "Bộ trưởng nhường ghế QH cho ĐB chuyên trách".