Theo Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương, ngày 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chúc mừng ông Nguyễn Quốc Duyệt, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3; Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thăng hàm Thiếu tướng, bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 3
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Tỉnh ủy Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với cương vị mới Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin tưởng của quân đội và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; cùng cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Dương đã tạo điều kiện giúp đỡ ông hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, ông hứa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 xây dựng lực lượng quân đội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

T.Nam