Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Vũ Văn Diện, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ ủy viên, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Đọc đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trịnh Thị Minh Thanh; ông Nguyễn Văn Hồi kể từ ngày 26/1.

bổ nhiệm,nhân sự,Quảng Ninh,Ban bí thư
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao các quyết định, nghị quyết cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Văn Đọc mong muốn, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy năng lực, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan cần tiếp tục tạo mọi điều kiện, cộng sự tốt; các lãnh đạo địa phương, sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhân sự mới VKSND tối cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhân sự mới VKSND tối cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo VGP