- Người bị 50% phiếu tín nhiệm thấp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn; từ 2/3 phiếu tín nhiệm thấp trở lên có thể cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi.

Ấn tượng phiếu tín nhiệm của nữ Bộ trưởng duy nhất

Một lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ cho biết, dự kiến trong ngày mai, 26/12, hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

Việc này được thực hiện theo Quy định 262/2014 của BCH TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp

Việc lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Nội dung sẽ căn cứ vào 2 tiêu chí: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn.

Trong đó, có xét đến việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và vợ, chồng, con của họ về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách pháp luật; uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, kết quả lãnh đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… của các ủy viên cũng là nội dung để đánh giá lấy phiếu tín nhiệm.

Căn cứ vào các nội dung này, các ủy viên BCH TƯ khoá 12 sẽ nhìn nhận, đánh giá khách quan về người được lấy phiếu tín nhiệm để ghi phiếu theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Đối với cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm ở nhiều nơi, việc đánh giá sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm từng nơi.

Cho thôi chức nếu bị 2/3 phiếu tín nhiệm thấp trở lên 

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm sẽ do Ban Tổ chức TƯ chuẩn bị phiếu. Phiếu tín nhiệm có danh sách ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban bí thư; tiêu chí lấy phiếu và có đóng dấu treo của BCH TƯ.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị chủ trì, Ban Kiểm phiếu phát phiếu, các ủy viên BCH TƯ ghi và bỏ phiếu.

Sau đó, Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và báo cáo kết quả với BCH TƯ. Kết quả được công bố tại hội nghị BCH TƯ; được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những ủy viên có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn và xem xét bố trí, sắp xếp công tác phù hợp.

Có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi.

Hội nghị TƯ 9 sẽ lấy phiếu tín nhiệm 21 lãnh đạo cấp cao gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư. Trong đó có 9 lãnh đạo đã lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp QH vào tháng 10 vừa qua.

Đây là lần thứ 2, TƯ lấy phiếu tín nhiệm. Lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với lãnh đạo cấp cao trong Đảng được BCH TƯ khóa 11 thực hiện vào tháng 1/2015.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Việc quy hoạch Ban chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được hội nghị TƯ 9 xem xét và giới thiệu bằng phiếu. 

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị Trung ương 9 khai mạc hôm nay sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư.

Nhân sự khóa 13: Khắc phục 'chạy' quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Nhân sự khóa 13: Khắc phục 'chạy' quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Việc giới thiệu nhân sự khoá 13 bước đầu khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết.

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Xếp hạng phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều "phiếu tín nhiệm cao" nhất. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ có "phiếu tín nhiệm thấp" nhiều nhất.

Thu Hằng