Lần đầu tiên Quân ủy TƯ xây dựng Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội

Sắp xếp bộ máy quân đội: Có đơn vị mới nhưng không tăng quân

Đây là việc mới, hết sức quan trọng, là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến quá trình xây dựng Quân đội cả trước mắt và lâu dài.

Quân ủy TƯ xây dựng Đề án cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược
Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Quân ủy TƯ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án.

Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội; là việc mới, hết sức quan trọng, là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến quá trình xây dựng quân đội cả trước mắt và lâu dài.

Chính vì vậy, việc xây dựng Đề án đòi hỏi phải hết sức công phu, nghiên cứu, xem xét toàn diện, vừa mang tính tổng kết, đánh giá, vừa mang tính định hướng, dự báo về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu toàn diện, tổng thể các nội dung Đề án; tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian qua; nêu rõ những vấn đề khó, những vấn đề vướng mắc, bất cập hiện nay trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, biện pháp để tháo gỡ…

Báo cáo đề dẫn do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại hội nghị nêu rõ, Đề án đã được kế thừa kết quả tổng kết hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 8) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ quân đội và 6 năm thực hiện Nghị quyết 769 của Quân ủy TƯ về “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Về nội dung, dự thảo Đề án xác định một số nội dung chính, như: Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; xác định một số mục tiêu, yêu cầu, giải pháp thực hiện công tác cán bộ; giải pháp trong công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ; việc tạo nguồn cán bộ trẻ ở các cấp; về xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học ở những lĩnh vực trọng yếu trong quân đội…

Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội

Điều động, bổ nhiệm một số tướng quân đội

Quân khu 4, Quân khu 7, Quân khu 2 vừa triển khai các quyết định của cấp trên về công tác cán bộ.

Đề xuất sĩ quan quân đội và công an phải kê khai tài sản

Đề xuất sĩ quan quân đội và công an phải kê khai tài sản

Chủ nhiệm UB Tư pháp cho biết, dự luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi được chỉnh lý mở rộng đối tượng kê khai lần đầu là sĩ quan QĐND và CAND.

Tổng Tham mưu trưởng nói về công tác tổ chức trong quân đội

Tổng Tham mưu trưởng nói về công tác tổ chức trong quân đội

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW trong Quân đội.

Xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh, linh hoạt', sức chiến đấu ngày càng cao

Xây dựng Quân đội 'tinh, gọn, mạnh, linh hoạt', sức chiến đấu ngày càng cao

Mục tiêu, phương hướng tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 là “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao.

Theo VGP