Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư và Trưởng ban Tổ chức TƯ, ông Mai Văn Chính trao quyết định điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức TƯ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

hình không có chú thích
Ông Mai Văn Chính trao Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Quản Minh Cường giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.  Ảnh: báo Đồng Nai

Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ cho biết, Bộ Chính trị và Ban bí thư đã cho chủ trương tăng thêm 1 Phó bí thư Tỉnh ủy cho Đồng Nai.

Ông Chính mong muốn, với cương vị mới, ông Quản Minh Cường luôn ra sức phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian tới để góp phần cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020.

hình không có chú thích
Tân Phó Bí thư Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: báo Đồng Nai

Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969, trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ông đã được đào tạo cơ bản tại khoa Cảnh sát hình sự, Trường đại học Cảnh sát Nhân dân, sau đó tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ. Ông Cường trưởng thành từ sĩ quan công an tỉnh, rồi chuyển công tác về Bộ Công an, là cán bộ của Tổng cục Cảnh sát.

Từ năm 2005, ông được biệt phái sang Ban Bảo vệ chính trị nội bộ TƯ, sau này hợp nhất về Ban Tổ chức TƯ, làm Phó vụ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ về chính trị nội bộ, rồi Phó trưởng ban Tổ chức TƯ.

Như vậy, cùng với 2 phó bí thư hiện có, Tỉnh ủy Đồng Nai hiện có 3  phó bí thư tỉnh ủy gồm: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh  và ông Quản Minh Cường.

Còn Ban Tổ chức TƯ hiện có 7 Phó ban gồm: ông Nguyễn Thanh Bình - Phó ban thường trực và các ông, bà: Mai Văn Chính, Hà Ban, Trưởng ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ QH Trần Văn Túy, Phó ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Quang Dương (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu) vừa được Bộ Chính trị điều động.

Thu Hằng 

Ông Nguyễn Quang Dương làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ông Nguyễn Quang Dương làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Quang Dương làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.