Trong hai ngày 21 và 22/7 Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 25 gồm 55 ủy viên và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Ông Vũ Văn Diện tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa 25 với số phiếu bầu đạt 339/339, tỷ lệ 100%. 

Sau khi sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ, hiện tại TP Hạ Long là Đảng bộ cấp huyện quy mô lớn nhất của Quảng Ninh với 22.000 Đảng viên.

Ông Vũ Văn Diện tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hạ Long
Ông Vũ Văn Diện tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hạ Long

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện cho biết: "TP Hạ Long sẽ trở thành đô thị hiện đại, trung tâm du lịch quốc gia, mang đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030".

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TP Hạ Long đặt mục tiêu kế thừa phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, kết hợp chặt chẽ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt từ 15.000 USD, cơ bản không còn hộ nghèo.

Hồ nước ngọt lớn nhất Quảng Ninh tiệm cận mực nước chết

Hồ nước ngọt lớn nhất Quảng Ninh tiệm cận mực nước chết

Hồ nước ngọt Yên Lập cạn trơ đáy, tiệm cận mực nước chết, việc này chưa từng xảy ra trong 40 năm gần đây.

Phạm Công