Sáng 3/2, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Xuân Tân Sửu - 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết các gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà thơ Hữu Thỉnh và GS, TSKH, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tô Ngọc Thanh.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các văn nghệ sĩ tại Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Trao đổi với các văn nghệ sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của văn nghệ sĩ, trí thức nước ta trong sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như hiện nay, khẳng định thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có sự đóng góp không nhỏ của các văn nghệ sĩ.

Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của dân tộc; do đó, giới trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đất nước. Ông Võ Văn Thưởng cảm ơn các trí thức, văn nghệ sĩ đã say mê sáng tác, tổ chức, hướng dẫn, dẫn dắt, quản lý đội ngũ văn nghệ sĩ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho văn nghệ sĩ tình cảm đặc biệt quý trọng, tạo điều kiện phát huy tài năng, sức sáng tạo, cống hiến của các văn nghệ sĩ. Đồng chí chúc các văn nghệ sĩ tuổi cao chí càng cao, tiếp tục nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm có giá trị cho đất nước.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các văn nghệ sĩ tại Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết gia đình nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tô Ngọc Thanh.

Các văn nghệ sĩ bày tỏ xúc động với sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho giới trí thức, văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học nghệ thuật; tin tưởng từ thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đất nước sẽ tiếp tục phát triển nhanh, không ngừng nâng cao vị thế, tiềm lực.

Các văn nghệ sĩ cũng trao đổi tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập với thế giới; bồi dưỡng tâm hồn người Việt Nam; giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các văn nghệ sĩ tại Hà Nội
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết gia đình nhà thơ Hữu Thỉnh.

Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng tặng các văn nghệ sĩ cuốn sách “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam” do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn.

Theo Nhân Dân 

Thường trực Ban Bí thư: Cân nhắc việc bắn pháo hoa, tập trung chống Covid-19

Thường trực Ban Bí thư: Cân nhắc việc bắn pháo hoa, tập trung chống Covid-19

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cân nhắc việc bắn pháo hoa, để thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19; không sử dụng xe công đi lễ hội.