Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân.

Ông Trần Quốc Vượng: Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Theo ông Trần Quốc Vượng, ngay từ khi thành lập Đảng đến khi đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức.

Người luôn nhắc nhở: Đảng cách mạng, phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng. Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

“Những chỉ dạy của Người vừa là tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là những vấn đề mang tính nguyên tắc để Đảng vừa là đạo đức, vừa là văn minh. Đây là mục tiêu để chúng ta kiên trì xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Khẳng định sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, song ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức như nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ còn diễn biến phức tạp…

“Hơn lúc nào hết, càng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta càng thấm nhuần và thực hiện thật tốt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường xuyên học tập, nâng cao đạo đức cách mạng

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hệ trọng có liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, đến sự thành bại của cách mạng, bởi đạo đức là nền tảng, gốc rễ của Đảng cách mạng và những người cách mạng chân chính.

Xây dựng Đảng về đạo đức chỉ có thể thành công nếu mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập, rèn luyện tu dưỡng hàng ngày, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để trở thành người có đức, có tài, “vừa hồng, vừa chuyên", những tấm gương sáng mẫu mực.

Mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần lời căn dặn của Người về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước; về yêu cầu “nâng cao đạo đức cách mạng”, trách nhiệm tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nêu gương sáng trước quần chúng nhân dân.

Kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng khẳng định, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Hương Quỳnh

'Học Bác không phải thuộc lòng mà phải ngấm vào tim'

'Học Bác không phải thuộc lòng mà phải ngấm vào tim'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dặn dò: Học Bác không phải học thuộc lòng, không phải nói trôi chảy cho hay, mà phải ngấm vào trong tim...