Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Ban Chấp hành đã ra bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang
Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang nhiệm kỳ mới

Hai Phó Bí thư là Võ Văn Bình và Nguyễn Văn Vĩnh. Ban Chấp hành đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Ngọc Trầm được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Nguyễn Văn Danh sinh năm 1962, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật hành chính, cử nhân Chính trị.

Chưa xem xét trường hợp đặc biệt giới thiệu vào Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII

Chưa xem xét trường hợp đặc biệt giới thiệu vào Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII

Hội nghị Trung ương 13 chưa xem xét trường hợp đặc biệt (trên 60 tuổi đối với Ủy viên Trung ương; trên 65 tuổi đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư); các hội nghị tiếp theo mới xem xét việc này.

Hoài Thanh