Sáng nay (28/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới.

BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 13 thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Duy Chinh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Duy Chinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Ông Hoàng Duy Chinh

Bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 2025.

Phiên họp cũng đã bầu UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn gồm 11 người, ông Lê Dược Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bắc Kạn khóa XII, gồm 53 người.

Ông Hoàng Duy Chinh sinh năm 1968, dân tộc Tày

Quê quán: xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Trình độ được đào tạo: Thạc sĩ Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đại biểu Quốc hội khóa XIV


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
7/1993 - 7/1996: Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái.

8/1996 - 12/1996: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái.

1/1997 - 5/1997: Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

6/1997 - 8/1999: Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

9/1999 - 12/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

1/2001 - 8/2002: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

9/2002 - 9/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

10/2005 - 12/2005: Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn.

1/2006 - 8/2006: Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ Bắc Kạn.

9/2006 - 6/2007: Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn.

7/2007 - 9/2010: Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
10/2010 - 7/2013: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

8/2013 - 12/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

1/2014 - 9/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HHĐN tỉnh Bắc Kạn.
10/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
10/2015 - 7/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.
8/2016 - 4/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.
5/2019 - 26/10/2020 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.

28/10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Thành Nam

Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.