Ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả có 51 người trúng cử. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy và 2 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa mới với 100% phiếu đồng ý.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX gồm: Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII và ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Tiểu sử và quá trình công tác của ông Dương Văn Thái 
Ông Dương Văn Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Tiểu sử và quá trình công tác của bà Lê Thị Thu Hồng
Ông Dương Văn Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Tiểu sử và quá trình công tác của ông Lê Ánh Dương

Thành Nam - Infographic: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang

Ông Lâm Văn Mẫn được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Ông Lâm Văn Mẫn được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.