Sáng 28/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu các chức danh của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII đã tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ông Đỗ Minh Tuấn tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Minh Tuấn (sinh ngày 10/7/1972); Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân; Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 9/5/1996; Ngày chính thức: 9/5/1997.

Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12; học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ Kinh tế.

Lý luận chính trị: Cử nhân

Ông Tuấn từng kinh qua các chức vụ:

Từ tháng 11/1993 - 5/1995: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Từ tháng 6/1995 - 5/1997: Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.

Từ tháng 6/1997- 2/1998: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.

Từ tháng 3/1998 - 8/1998: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Từ tháng 9/1998 - 9/2000: Đi học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (hệ cử nhân).

Tháng 10/2000 - 11/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn.

Tháng 12/2000 - 4/2002: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Tháng 5/2002 - 2/2003: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Tháng 3/2003 - 1/2009: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Tháng 2/2009 - 10/2010: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 11/2010 - 12/2010: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2011 - 8/2013: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 8/2013 - 9/2015: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 9/2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ngày 6/12/2020, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 28/6, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Tuấn được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng và Lê Đức Giang tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lê Dương

Ông Đỗ Trọng Hưng tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026.