Cùng dự có Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan và đại diện bộ, ngành liên quan của Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung chính là hợp tác Mê Công – Nhật Bản trong phòng chống, ứng phó với đại dịch Covid-19 và các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư nhằm phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, các bộ trưởng tái khẳng định sự cần thiết tăng cường các nỗ lực chung trong phòng chống dịch bệnh và tái thiết nền kinh tế.

Các bộ trưởng đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản với khu vực Mê Công trong cuộc chiến chống Covid-19 và hoan nghênh các sáng kiến mà Nhật Bản thông báo tại hội nghị.

Nhật hỗ trợ Việt Nam cùng 4 nước hơn 100 triệu USD chống Covid-19

Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ 56 triệu USD thiết bị y tế và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho cán bộ y tế các nước Mê Công, cung cấp ít nhất 50 triệu USD cho các nước Mê Công nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh, cung cấp khoản vay hỗ trợ ứng phó khẩn cấp với khủng hoảng Covid-19.

Triển khai sáng kiến KUSANONE Mê Công SDGs với tổng kinh phí là 1 tỷ Yên Nhật viện trợ không hoàn lại để giúp các nước Mê Công triển khai các dự án về cải thiện y tế cộng đồng, môi trường giáo dục, nâng cao năng suất nông nghiệp, xây dựng hệ thống nước sạch cho người dân và cải tạo môi trường sống.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh sự cần thiết có cách tiếp cận toàn diện, vừa ứng phó dịch bệnh, vừa khôi phục kinh tế. Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh Phó Thủ tướng khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các chính sách toàn diện mà Chính phủ Việt Nam đã ban hành. Phó Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam đang tiếp tục áp dụng các biện pháp để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời từng bước mở cửa lại nền kinh tế.

Thành Nam

Ông Trần Quốc Vượng: Bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế

Ông Trần Quốc Vượng: Bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế

Trong tình hình mới, an ninh quốc gia đang đứng trước nguy cơ, thách thức mới rất phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược với tầm nhìn mới, hệ thống giải pháp mới.