Tại cuộc họp báo thông tin về kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội chiều nay (3/7), phóng viên đặt câu hỏi việc mới đây Ban chấp hành Đảng bộ TP đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo. Tại kỳ họp này HĐND TP có xem xét tư cách đại biểu của ông Lê Cường hay không?

Lý do chưa xem xét tư cách đại biểu HĐND TP với Bí thư quận Hà Đông
Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường

Trả lời câu hỏi, Trưởng Ban đô thị của HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có một số hình thức sau: Một là, đại biểu HĐND TP thôi làm nhiệm vụ vì lý do sức khỏe, chuyển công tác. Trường hợp thứ hai, đại biểu HĐND có thể bị bãi nhiệm khi không còn đủ tiêu chuẩn đại biểu HĐND trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Theo quy định của luật, trước khi tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ sẽ thống nhất nội dung kỳ họp, chậm nhất trước 40 ngày kỳ họp khai mạc.

Với nội dung kỳ họp được thông qua lần này, HĐND TP chỉ bàn các nội dung liên quan phát triển KT-XH và làm công tác nhân sự đối với việc miễn nhiệm thành viên UBND.

Trường hợp ông Lê Cường, theo ông Quân, trong quá trình công tác vi phạm kỷ luật và Thành ủy mới họp. Đảng đoàn HĐND TP chưa nhận được quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cường.

Ông Quân nhấn mạnh lại, việc thống nhất nội dung kỳ họp là trước 40 ngày khai mạc, do đó trong kỳ họp này chưa có nội dung liên quan đến ông Cường.

Ngoài ra, xét về tính chất, nội dung vi phạm thì tới đây, khi có quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Cường, thường trực HĐND, MTTQ sẽ xem xét vi phạm nghiêm trọng ở mức nào.

Trên cơ sở tính chất, mức độ vi phạm của ông Cường thì sẽ trình, trường hợp đến mức độ phải xem xét tiêu chuẩn đại biểu HĐND TP.

Trưởng Ban Đô thị khẳng định, tại kỳ họp này chưa đưa việc xem xét tư cách của ông Cường là đúng quy định pháp luật. Việc vi phạm của ông Cường sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét.

Hà Nội kỷ luật cảnh cáo Bí thư quận Hà Đông

Hà Nội kỷ luật cảnh cáo Bí thư quận Hà Đông

Tại hội nghị lần thứ 24 diễn ra ngày hôm nay (30/6), Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Cường, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo.

Hương Quỳnh