Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông tin về 3 văn bản mới ban hành gồm: Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đã truyền đạt quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Khắc phục có hiệu quả tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ảnh: V.Thành

Trong phiên làm việc chiều, hội nghị đã nghe Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin, truyền đạt 5 văn bản mới ban hành của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện các văn bản được quán triệt tại hội nghị lần này bảo đảm có tính khả thi; phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ lộ trình và thời gian thực hiện, tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch qua loa, sao chép, thiếu tính thực tiễn.

Bí thư Hà Nội đã đề cập những nội dung trọng yếu của 5 văn bản mới của Trung ương và 5 văn bản mới của Thành ủy và lưu ý một số vấn đề liên quan.

Đáng chú ý, đối với Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đây là những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mỗi đảng viên phải lấy quy định này làm căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để thực sự xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về 5 văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, ông Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, đây là những văn bản hết sức quan trọng, được ban hành đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ…

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hệ thống các văn bản nêu trên chính là cơ chế tạo động lực cho sự đổi mới, bứt phá, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ; khắc phục có hiệu quả tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cấp, ngành, đơn vị.

Lãnh đạo Thành ủy lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện 5 văn bản trên một cách thường xuyên; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản này cần được coi là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Hà Nội cũng đã trao đổi, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách trong triển khai thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trong đó, ông nhấn mạnh yêu cầu phải song song vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ cơ sở, nhất là nâng cao ý thức tự giác phòng dịch của người dân; vừa đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hương Quỳnh

Hà Nội ra quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Hà Nội ra quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Hà Nội yêu cầu cán bộ diện luân chuyển phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó phải còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển.