Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Hơn nửa nông dân tham gia HTX tăng thu nhập 20%
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan một HTX trồng rau sạch

Vẫn trong tình trạng "bình mới, rượu cũ"

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT), cho biết sau 15 năm, cả nước đã có 14.502 HTX nông nghiệp, trong đó có tới 55% hoạt động hiệu quả. Trong khi trước 2015 chỉ có khoảng 15% tổng số HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Các HTX không chỉ giảm chi phí sản xuất của các hộ gia đình thành viên mà còn làm tăng thêm giá trị thu nhập 14%/năm. Những HTX hoạt động yếu kém đã giải thể 3.600 đơn vị, chỉ còn khoảng 600 HTX yếu kém đang đợi giải thể hoặc cải tổ trong thời gian tới.

Theo ông Thịnh, tốc độ phát triển HTX tăng mạnh qua từng năm. Nếu như từ năm 2002 trở về trước, mỗi năm cả nước chỉ thành lập mới 200 – 300 HTX thì con số này từ năm 2017 trở lại đây là 2.000 HTX/năm. Cùng với đó doanh thu bình quân của năm 2003 chỉ đạt 461 triệu đồng/năm thì năm 2018 là 1,61 tỷ đồng...

Nhiều mô hình mới, đa dạng, có liên kết với DN để tạo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đó là những mô hình HTX chuyên ngành (cây, con) dẫn dắt, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển sản xuất, tham gia chuỗi giá trị đáp ứng yêu cầu thị trường; Mô hình HTX đảm nhiệm nhiều khâu trong chuỗi giá trị...

Hơn nửa nông dân tham gia HTX tăng thu nhập 20%
Ảnh: Thành Chung

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp mặc dù đã có sự cải thiện về lượng và chất nhưng chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, vùng miền, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa lớn và thị trường.

Chính sách hỗ trợ HTX ban hành nhiều nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện. Rất ít các HTX tiếp cận được các chính sách như: hỗ trợ tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất. Năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu kém, thiếu nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh….

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Thành Thống thì đánh giá kinh tế tập thể vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng, nhiều HTX vẫn trong tình trạng "bình mới, rượu cũ".

Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh kết quả triển khai Nghị quyết 13-là khá rõ và toàn diện.

“Ở nhiều địa phương, HTX đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nông dân phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn phục vụ chế biến, xuất khẩu, có dịch vụ hỗ trợ nông dân thích ứng với điều kiện canh tác, nuôi trồng.

Kết quả thể hiện ra là hiệu quả của HTX không chỉ là sự gia tăng số liệu về thành viên, doanh thu, lợi nhuận mà nhiều HTX đã giúp gia tăng thu nhập cho các thành viên.

"55% HTX hoạt động hiệu quả đã gia tăng thu nhập cho thành viên lên 20%. Còn trong 50 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao đã giúp gia tăng thu nhập cho thành viên lên 35%/năm. Đó chính là hiệu quả cuối cùng của kinh tế tập thể kiểu mới, khác với mô hình kiểu cũ”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn chứng.

Hơn nửa nông dân tham gia HTX tăng thu nhập 20%
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng lưu ý trên thực tế kinh tế tập thể vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng HTX đã phát triển về lượng và chất nhưng chưa đồng đều và mới tập trung chủ yếu là cung cấp dịch vụ đầu vào...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các HTX nông nghiệp kiểu mới trong tổ chức, hỗ trợ nông dân và thành viên gia tăng giá trị sản xuất, kinh doanh và kết nối các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao.

Cho rằng chính sách hỗ trợ cho phát triển hợp tác xã rất nhiều, nhưng còn chưa đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng chỉ ra nguyên nhân chính là do "cuộc sống không đi vào chính sách, cho nên chính sách không thể đi vào cuộc sống".

Theo ông, vẫn còn tình trạng làm chính sách cho nông nghiệp mà không gắn sát với đời sống người dân, còn có tình trạng duy ý chí, áp đặt, không thực tiễn.

Để khắc phục hạn chế của mô hình HTX kiểu cũ và phát huy lợi ích từ mô hình mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, các mô hình HTX hiệu quả gắn với chuỗi tiêu thụ nông sản, HTX nông nghiệp do thanh niên khởi nghiệp thành công, HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; phổ biến, triển khai nhân rộng các mô hình HTX mới có hiệu quả và sức lan tỏa cao.

Cần đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phát triển các hợp tác xã sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu, phục vụ mục đích xuất khẩu.

'Tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch'

'Tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân...

Vũ Thanh