- Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 khai mạc sáng nay sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như thế nào?

Cụ thể, tại hội nghị lần này, các đại biểu cho ý kiến về việc quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Hội nghị cũng sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ
Hội nghị Trung ương 9 khai mạc sáng nay. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để TƯ nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định đối với nội dung về quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh nội dung và thời gian của hội nghị TƯ lần này không nhiều, nhưng những vấn đề bàn và quyết định là rất hệ trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để xem xét, quyết định việc ra nghị quyết vào cuối kỳ họp.

Trước đó, từ ngày 3-6/12, tại kỳ họp thứ 32, UB Kiểm tra TƯ xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của cơ quan kiểm tra. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, BCH TƯ xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Cang.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị Trung ương 9 khai mạc hôm nay sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư.

Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào TƯ khóa mới

Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào TƯ khóa mới

Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu TƯ cho ý kiến hơn 200 nhân sự quy hoạch vào BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị rất hệ trọng, nhạy cảm

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị rất hệ trọng, nhạy cảm

Việc lấy phiếu tín nhiệm các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Việc quy hoạch Ban chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được hội nghị TƯ 9 xem xét và giới thiệu bằng phiếu. 

Thu Hằng