HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong một buổi sáng ngày 23/6. Phiên trù bị từ 7h, phiên chính thức từ 8h.

Hà Nội sắp bầu Chủ tịch UBND TP khóa mới
Ngày 25/9/2020, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021

Mở đầu kỳ họp, Ủy ban bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, các chức danh của HĐND TP khóa XVI: Chủ tịch HĐND TP; các Phó Chủ tịch HĐND TP; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND thành phố.

Các chức danh của UBND TP khóa XVI: Chủ tịch UBND TP; các Phó Chủ tịch UBND TP; các Ủy viên UBND TP.

Hiện nay, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP là bà Phùng Thị Hồng Hà.

Lãnh đạo UBND TP gồm: Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; 6 Phó Chủ tịch UBND TP là các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa mới.

HĐND TP cũng sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP.

Cũng tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND TP xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND TP; xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND TP trong năm 2021. 

UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của TP.

Chủ tịch Hà Nội - bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ông Chu Ngọc Anh

Chủ tịch Hà Nội - bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ông Chu Ngọc Anh

Sự nghiệp của ông Chu Ngọc Anh chính thức bước vào giai đoạn mới khi ông đảm nhiệm chức Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.  

Hương Quỳnh