Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội sáng nay, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng TP tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Hà Nội,Hoàng Trung Hải,nhân sự,Đại hội 13
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải

Theo Bí thư Hà Nội, trước mắt, ngành phải chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trong đó cần đặc biệt lưu ý đến việc rà soát nhân sự; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và những nơi có những khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ... 

Nhiệm vụ khác là ngành phải tham mưu thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa 11, 12) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; nội dung hội nghị TƯ 6, 7, 8 (khóa 12) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quy định về trách nhiệm nêu gương…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy phải tham mưu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình số 01 của Thành ủy; tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ TP đến cơ sở, nhất là phải giới thiệu được những cán bộ đủ tiêu chuẩn, thực sự có đức, có tài, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới.

Theo báo cáo, trong năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tham mưu sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức Đảng, giảm từ 59 còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND TP còn 28 ban chỉ đạo (giảm 74 ban); tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và đơn vị sự nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu và sắp xếp thu gọn đầu mối, tạo được dư luận tốt.

Ngoài ra, ngành cũng đã tham mưu tổ chức thực hiện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đã phát triển được 152/131 tổ chức Đảng, đạt 116%...

Hà Nội muốn xây nhà cao tầng vượt quy định trên đất vàng sát hồ Gươm

Hà Nội muốn xây nhà cao tầng vượt quy định trên đất vàng sát hồ Gươm

Hà Nội kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương xây dựng 2 tòa nhà cao tầng ở ngay phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Hương Quỳnh