Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII diễn ra vào sáng nay (29/4).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay, hội nghị để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung, trong đó có Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hà Nội kiên quyết thay thế cán bộ chủ chốt dĩ hòa vi quý, bè cánh gây chia rẽ
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Theo Bí thư Hà Nội, xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ là “công việc then chốt của then chốt, quyết định thành bại của mọi công việc”, trong những năm qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tuy nhiên việc này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là đứng trước tình hình thực tiễn hiện nay với nhiều việc khó, việc mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải xứng tầm. 

Vì vậy, tại hội nghị Thành ủy lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Đinh Tiến Dũng thông tin, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của TP.

Lãnh đạo Thành uỷ đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi.

Bố trí bí thư cấp huyện không là người địa phương

Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho hay, mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp TP có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ…

Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Hà Nội kiên quyết thay thế cán bộ chủ chốt dĩ hòa vi quý, bè cánh gây chia rẽ
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đảm bảo nguồn quy hoạch “động” và “mở”; đảm bảo hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cơ cấu đúng chuyên môn đào tạo, theo vị trí việc làm, theo khối, lĩnh vực và kinh nghiệm công tác…

Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm nguyên tắc luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải trong quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, cơ bản phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiên quyết không xem xét đề bạt, bổ nhiệm đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn điều kiện.

Đồng thời, tăng cường luân chuyển cán bộ, thực hiện luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; luân chuyển giữa các vị trí công tác trong cùng một đơn vị. 

“Đến 2025, hoàn thành việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp huyện không là người địa phương. Từng bước bố trí chức danh chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương. Bố trí, sắp xếp trên 50% bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương”, ông Bảo thông tin.

Tờ trình nêu rõ việc thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, mở rộng đến các chức danh là cấp phó sở, ban, ngành, quận, huyện, thị để phòng ngừa tiêu cực, tránh sức ỳ, phát huy sự đổi mới, tích cực của đội ngũ cán bộ.

Dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; kiên quyết xem xét, giải quyết, xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm, tồn tại, yếu kém.

“Kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành, quận, huyện, thị thiếu tập trung, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đầu tư của TP; tín nhiệm thấp, dĩ hòa vi quý, bè cánh gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, có sai phạm nhưng chưa đến mức bị kỷ luật; dư luận cán bộ đảng viên và đơn thư phản ánh tiêu cực không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu”, tờ trình nêu rõ.

Ngoài ra, xem xét bố trí công tác khác đối với cá nhân có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút dù cơ quan chức năng chưa kết luận có sai phạm; tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm. 

Bên cạnh đó, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

Dự thảo cũng đề cập việc nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức của TP từ nguồn ngân sách TP cân đối. 

Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy từ 1/7

Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy từ 1/7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy của thành phố Hà Nội ngay sau bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Hương Quỳnh