- Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định nghiên cứu có kế hoạch chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, sở, phòng.

Chiều nay, tại Nam Định, đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

Buổi làm việc nhằm thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa 11 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đoàn của Bộ Chính trị đề nghị Nam Định thi tuyển lãnh đạo cấp sở
      Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị  do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chiều nay

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, sau hơn 3 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với sự phối hợp chấp hành nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và các tổ chức đảng liên quan, công việc của đoàn kiểm tra 470 đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Chưa phải xử lý cán bộ đảng viên vi phạm

Thông báo dự thảo kết luận thẩm tra xác minh, Phó trưởng đoàn kiểm tra Cao Văn Thống cho biết trong giai đoạn kiểm tra từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chưa phải xử lý, chỉ đạo xử lý và đề nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý cán bộ đảng viên vi phạm trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Ông nhìn nhận việc nhận xét đánh giá cán bộ đã thực hiện nghiêm túc, quy định chặt chẽ và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu.

Kết quả quy hoạch cán bộ cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cơ bản đạt tỉ lệ theo yêu cầu cơ cấu 3 độ tuổi. Hầu hết cán bộ lãnh đạo được giới thiệu ứng cử đều có trong quy hoạch hoặc quy hoạch tương đương bảo đảm quy trình thủ tục.

Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý được quan tâm chỉ đạo, thực hiện, đạt kết quả khá tốt…

Bên cạnh đó, việc đánh giá cán bộ nhìn chung còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. 

Chưa xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh, việc cấp trưởng đánh giá đối với cấp phó và người đứng đầu đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa hiệu quả.

Chưa ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và trong quy hoạch luân chuyển cán bộ. Chưa xây dựng và thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ.

Quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn khép kín. Chất lượng một số cán bộ được quy hoạch chưa bảo đảm yêu cầu.

Việc bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử ở một số địa phương, cơ quan đơn vị còn tư tưởng tuần tự, chưa mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý của cấp ủy tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong tác cán bộ và các quy hoạch luân chuyển cán bộ; quy định về việc quản lý giám sát đối với cán bộ luân chuyển.

Đồng thời thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo hướng dẫn của TƯ.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhận xét đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng các kênh thông tin, công khai, dân chủ hơn, khắc phục việc đánh giá nhận xét cán bộ mang tính hình thức, cảm tính. Xác định rõ hơn về trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu trong các khâu của công tác cán bộ, nhất là trong việc đánh giá cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu người thay thế mình.

Nghiên cứu có kế hoạch chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo văn bản số 2424 của Bộ Nội vụ.

Đụng chạm như thi tuyển lãnh đạo

Đụng chạm như thi tuyển lãnh đạo

Bình thường, khi có nhu cầu chỉ cần lấy người trong quy hoạch ra xem xét. Nay có thi tuyển, người ngoài quy hoạch cũng có thể cạnh tranh.

Thi tuyển lãnh đạo: Sẽ hết cửa 'chạy'

Thi tuyển lãnh đạo: Sẽ hết cửa 'chạy'

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tin tưởng rằng đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo sẽ chống được tiêu cực chạy chức chạy quyền.

Thi tuyển lãnh đạo cần 'mở' tiêu chuẩn để hút người tài

Thi tuyển lãnh đạo cần 'mở' tiêu chuẩn để hút người tài

Tại hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức sáng qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết đã có 6 bộ ngành, 36 tỉnh thành thí điểm thi tuyển lãnh đạo.

Thi tuyển lãnh đạo không nên bó trong quy hoạch

Thi tuyển lãnh đạo không nên bó trong quy hoạch

Khi có nhiều hình thức lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, sẽ tránh được sự cục bộ, khép kín, hạn chế tối đa tiêu cực, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nhận định.

Thi tuyển lãnh đạo: Hà Nội chưa mấy kinh nghiệm

Thi tuyển lãnh đạo: Hà Nội chưa mấy kinh nghiệm

Dù Hà Nội đã thực hiện thi tuyển 1 lần nhưng theo Phó bí thư Thành ủy, nếu nói kinh nghiệm thì TP chưa có nhiều.

Thu Hằng