Nội dung cuộc làm việc là về thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101 – QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 8-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chú thích ảnh

Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Mục đích của đoàn kiểm tra Ban Bí thư kiểm tra, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng của Đồng Nai nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân, kết quả thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định số 8.

Qua kiểm tra thực tế tại địa phương nhằm kiến nghị Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 gắn với triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành TƯ khóa 12.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc đánh giá cao những nội dung báo cáo của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 và triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành TƯ.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần đánh giá và làm rõ thêm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới và sàng lọc chất lượng đảng viên; cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp Nghị quyết TƯ 4 và các quy định.

Trong đó cần làm rõ vai trò tiên phong, gương mẫu và đức hy sinh của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong quá trình công tác; vai trò của người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng chịu trách nhiệm khi cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng lãng phí.

Trưởng ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo cụ thể các nội dung mà thời gian qua tỉnh đã thực hiện như: Công tác sàng lọc miễn nhiệm đối với cán bộ năng lực yếu kém; thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế; rà soát lại công tác cán bộ lãnh đạo quản lý, trong trong việc bổ nhiệm, điều chuyển, nhất là trường hợp người nhà, người thân…

Đợt này, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, tỉnh Đắk Lắk và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ai đã khiến những 'hạt giống đỏ' sớm bị thui chột

Ai đã khiến những 'hạt giống đỏ' sớm bị thui chột

Các cụ xưa đã nói, cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi. Việc "thành đạt" sớm khi chưa đáp ứng điều kiện sẽ sớm bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

Theo TTXVN