Theo đó, Ban Tuyên giáo TƯ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội.

Ban điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ KH-CN nghệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội giữ chức Vụ trưởng Vụ KH-CN.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/5, thời hạn 5 năm.

Trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho các cán bộ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Phuông nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương chung của Đảng. Tại Ban Tuyên giáo TƯ, chủ trương này đã được triển khai thường xuyên và có sự đồng thuận, thống nhất cao.

Ông Võ Văn Phuông tin tưởng các cán bộ được luân chuyển nhanh chóng thích nghi với công việc mới, phát huy kiến thức, năng lực, đoàn kết cùng tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo VGP

Sáp nhập huyện xã, tiết kiệm ngàn tỷ trả lương cho cán bộ

Sáp nhập huyện xã, tiết kiệm ngàn tỷ trả lương cho cán bộ

Việc sáp nhập huyện, xã giúp giảm hàng chục ngàn cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, qua đó giúp giảm chi ngân sách hàng ngàn tỷ đồng trong 5 năm tới.