Bộ LĐ-TB-XH đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng - 230.000 đồng so với hiện nay.

>> Chốt đề xuất tăng lương 2018 6,5%

Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH, quy định mức lương tối thiểu vùng áp 4 mức như sau: 3,98 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với vùng 1; mức 3,53 triệu đối với vùng 2; mức 3,09 triệu với vùng 3 và 2,76 triệu với vùng 4.

Mức lương tối thiểu trên (tăng từ 180.000 đồng - 230.000 đồng so với hiện hành, tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 6,1 - 7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 6,5%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến khoảng 4% - 4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. 

Nếu thực hiện theo phương án trên thì đáp ứng được khoảng từ 92-96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, đáp ứng gần 100% nhu cầu tối thiểu
(Ảnh minh họa)

Bộ LĐ-TB-XH cho biết đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các DN vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,55 - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,15 - 1,2%, từng bước đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Đặc biệt, mức điều chỉnh đã tính đến quy định về đối tượng tham gia BHXH được mở rộng từ năm 2018 (người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc) và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đóng theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác), trong đó Chính phủ đã có giải pháp giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP) và đề xuất với UB Thường vụ QH giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động (Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 của Chính phủ).

Địa bàn áp dụng

Về địa bàn áp dụng, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, cụ thể:

Điều chỉnh phân vùng từ vùng 2 lên vùng 1 đối với thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; từ vùng 3 lên vùng 2 gồm: Huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và TP Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam; từ vùng 4 lên vùng 3 gồm: Huyện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, huyện Lộc Ninh và Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, điều chỉnh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình từ vùng 3 xuống vùng 4.

Bộ đề xuất quy định này được thực hiện từ ngày 1/1/2018.

Tăng lương tối thiểu vùng: Doanh nghiệp bàn lùi

Tăng lương tối thiểu vùng: Doanh nghiệp bàn lùi

Chủ DN kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm nay, tuy nhiên đại diện cơ quan quản lý Nhà nước khẳng định, không thể không tăng.

Người quyết cải cách lại không sống bằng lương

Người quyết cải cách lại không sống bằng lương

Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên nhận xét: Những người có quyền quyết định cải cách triệt để chế độ tiền lương thì lại không sống bằng lương. Nên mới chỉ có những đợt cải tiến tiền lương chứ chưa có những cải cách thiết thân, sát sườn.

Lương tối thiểu mới đáp ứng hơn 1/3 nhu cầu tối thiểu

Lương tối thiểu mới đáp ứng hơn 1/3 nhu cầu tối thiểu

Lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1,150 triệu đồng/tháng, mới chỉ đạt 35,6% mức chi cho nhu cầu tối thiểu (3,23 triệu đồng).

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng tăng từ 180.000-250.000 đồng.

Tăng lương tối thiểu vùng lên đến 3,5 triệu từ tháng 1/2016

Tăng lương tối thiểu vùng lên đến 3,5 triệu từ tháng 1/2016

Từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng, cao hơn mức hiện nay khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng.

Theo VGP