Từ ngày 3-8/1, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 42 do Chủ nhiệm UB, ông Trần Cẩm Tú chủ trì.

UB đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 41.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Hoàng Trung Hải
Ông Hoàng Trung Hải

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UB Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: 

Mai Văn Tinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đậu Văn Hùng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam;

Trần Văn Khâm, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Trọng Mừng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc;

Ngô Sỹ Hán, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc công ty Gang thép Thái Nguyên. 

Cảnh cáo đối với các ông Văn Trọng Lý, nguyên Phó chủ nhiệm VPCP; Nguyễn Văn Tài, nguyên hàm Vụ trưởng VPCP; Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên cán bộ VPCP. 

Khiển trách đối với các ông: Nguyễn Hữu Vũ, nguyên Phó chủ nhiệm VPCP; Đặng Thúc Kháng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lê Phú Hưng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam.

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam các nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015.

Trước đó, tại kỳ họp 41, UB Kiểm tra TƯ kết luận ông Hoàng Trung Hải, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2.

Theo UB Kiểm tra TƯ, vi phạm của ông Hải đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thu Hằng