- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ đặt ra trong năm 2019 là đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt".

Chủ tịch Đà Nẵng trải lòng về việc bị TƯ kỷ luật liên quan đến Vũ 'nhôm'

Đã có 5 ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, các thành viên báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2019.

2019: Đẩy nhanh các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản
 Ảnh: VGP

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ đổi mới cơ chế chính sách, hoàn thiện thể chế gắn với tinh thần thượng tôn pháp luật...

Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính liêm chính, hành động, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm tin, tạo động lực sản xuất kinh doanh, phát triển DN, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Trong năm, các thành viên Chính phủ đã trả lời, giải trình bằng văn bản 265 chất vấn của ĐBQH; trực tiếp trả lời 524 chất vấn và tranh luận tại hội trường; tiếp nhận, xử lý 2.004 kiến nghị của cử tri với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm.

2019: Đẩy nhanh các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Báo cáo của Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như công tác dự báo, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách chưa chủ động; công tác phối hợp trong xử lý những vấn đề liên ngành giữa các bộ, cơ quan còn tình trạng né tránh, ý kiến không rõ ràng, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài; một số hồ sơ dự án luật chưa đầy đủ theo quy định...

Chính phủ cho rằng, những hạn chế nêu trên một phần do nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Năm 2019 là năm bứt phá

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019 (Nghị quyết 01), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2019 được xác định là năm bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế với 6 nhiệm vụ, giải pháp với nội dung trọng tâm là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng...

2019: Đẩy nhanh các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Đẩy lùi tín dụng đen, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn. Tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết. Cân đối nguồn lực để thực hiện đúng lộ trình cải cách chính sách tiền lương và BHXH theo Nghị quyết TƯ.

Chính phủ xác định thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh, khơi thông thể chế để tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các bộ, ngành, địa phương...

Đồng thời, Chính phủ tập trung phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, không để độc quyền, lãng phí trong in, phát hành, sử dụng sách giáo khoa.

Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, bệnh viện, xâm hại trẻ em.

Chính phủ cũng tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua đó, thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng tham nhũng vặt". 

Bên cạnh đó, Chính phủ chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và DN...

Theo dự thảo Nghị quyết 01, Chính phủ xác định mục tiêu đạt hoặc hoàn thành ở mức “cận cao”.

Cụ thể tăng trưởng GDP khoảng 6,8% thay vì từ 6,6- 6,8%; tốc độ tăng CPI dưới 4% thay vì chỉ tiêu khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP là 34% thay vì tỷ lệ 33- 34%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 8- 10% thay vì mức tăng 7- 8%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2% so với chỉ tiêu dưới 3%,…

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo

Lựa chọn những cán bộ thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo; kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng.

Thủ tướng: Niềm tin của nhân dân vào Đảng chưa bao giờ lớn như lúc này

Thủ tướng: Niềm tin của nhân dân vào Đảng chưa bao giờ lớn như lúc này

Theo Thủ tướng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm giải quyết những vấn đề của đất nước chưa bao giờ sâu sắc như lúc này.

TP.HCM: Phó bí thư mất chức, cựu Phó chủ tịch bị bắt vì 'ăn' đất vàng

TP.HCM: Phó bí thư mất chức, cựu Phó chủ tịch bị bắt vì 'ăn' đất vàng

Ông Tất Thành Cang vừa mất chức. Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, bắt tạm giam vì dính đến đất vàng.


Thu Hằng - Hồng Nhì