- Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản số 96/BC-UBND báo cáo Thủ tướng về việc xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà.

Theo báo cáo này, dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà, có tổng diện tích 177,55ha, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có 30,35ha, giai đoạn 2 là 147,2ha. 

UBND TP Đà Nẵng giải trình các cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Trong đó có nghị quyết số 33-NQ/TW năm 2003 của Bộ Chính trị có nội dung liên quan khu vực Sơn Trà; quyết định số 465/QĐ-TTg năm 2002 của Thủ tướng về quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến 2010, tầm nhìn 2020.

‘Cơ bản tuân thủ đúng quy định đánh giá tác động môi trường’

UBND TP Đà Nẵng cho rằng, về cơ bản, chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định khi triển khai dự án, trong đó có quy định về đánh giá tác động môi trường.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà
UBND TP Đà Nẵng cho biết chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các quy định, trong đó có quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngoài ra là các quy định về an ninh quốc phòng, quy hoạch đô thị, đất đai, nghĩa vụ tài chính…

Riêng về báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, UBND Đà Nẵng cho biết, hiện tại chủ đầu tư đã thực hiện theo ý kiến của Sở TN&MT Đà Nẵng, đã nộp hồ sơ vào Chi cục Bảo vệ môi trường của Sở để thẩm định, trình phê duyệt đánh giá ĐTM (báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng khẳng định chủ đầu tư vi phạm quy định về triển khai xây dựng một số hạng mục. Cụ thể ở đây là việc xây dựng 40 hệ móng và trụ các biệt thự du lịch khi chưa hoàn thành các thủ tục.

Về sai phạm này, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã chỉ đạo quận Sơn Trà xử phạt hành chính chủ đầu tư số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu ngừng thi công.

Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục triển khai

UBND TP Đà Nẵng cho hay đang chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với các hạng mục xây dựng khi chưa được cấp phép sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 2, điều 12, nghị định số 180/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng xem xét giao UBND TP hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai dự án

UBND TP Đà Nẵng khẳng định, trường hợp chủ đầu tư ngừng thi công theo biên bản nêu trên, đồng thời hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng thì Sở Xây dựng xem xét cấp phép theo quy định.

‘Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công theo biên bản nêu trên, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang ban hành quyết định đình chỉ thi công. Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày đình chỉ thi công, chủ đầu tư không xuất trình được giấp phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định’, báo cáo của UBND Đà Nẵng có đoạn.

Trong báo cáo này, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Thủ tướng xem xét giao UBND TP Đà Nẵng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Đà Nẵng báo cáo cụ thể vụ việc khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại Sơn Trà; trong đó làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng.

Liên quan dự án này, Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ việc thực hiện các quy định về an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, những biện pháp đã xử lý của thành phố.

Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng phải báo cáo trước ngày 15/4.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo dự án du lịch tại Sơn Trà

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo dự án du lịch tại Sơn Trà

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu báo cáo về Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép ở Sơn Trà

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép ở Sơn Trà

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng chỉ đạo dừng thi công dự án du lịch tại bán đảo Sơn Trà, tháo dỡ công trình thi công trái phép tại đây và báo cáo xin ý kiến Thủ tướng.

Kiểm điểm trách nhiệm vụ xây dựng không phép ở bán đảo Sơn Trà

Kiểm điểm trách nhiệm vụ xây dựng không phép ở bán đảo Sơn Trà

Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Cao Thái