Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định số 1232-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
 Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hà

Phát biểu và giao nhiệm vụ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định sự đánh giá cao của Ban bí thư, các ban, bộ, ngành, BGĐ học viện, các cán bộ chủ chốt của Viện Lịch sử Đảng đối với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đồng chí trước khi được bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sớm thích nghi yêu cầu nhiệm vụ mới, cùng xây dựng tập thể Ban Giám đốc đoàn kết, thảo luận mở, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, không ngừng trau dồi bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ cảm ơn Ban bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao cho trọng trách, nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện tất cả nhiệm vụ được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó, ông Nguyễn Ngọc Hà cam kết luôn học hỏi quán triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể BGĐ, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, ngày càng bồi đắp những giá trị của 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công bố quyết định triển khai Hải đoàn 21 của Bộ Quốc phòng

Công bố quyết định triển khai Hải đoàn 21 của Bộ Quốc phòng

Tại tỉnh Quảng Nam sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức hội nghị công bố quyết định triển khai Hải đoàn 21.

Theo VGP