Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức TƯ ông Lê Quang Mạnh và ông Võ Thành Thống

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Quang Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo quyết định của Thủ tướng, ông Võ Thành Thống được điều động và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Chấp hành TƯ Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định của Ban Chấp hành TƯ Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho các ông: Hoàng Trọng Hiền, Hoàng Thanh Hải, Tôn Thiện San.

Đại biểu lo sáp nhập huyện xã sát đại hội Đảng ảnh hưởng đến nhân sự

Đại biểu lo sáp nhập huyện xã sát đại hội Đảng ảnh hưởng đến nhân sự

Nhiều ĐBQH lo việc sáp nhập huyện, xã, sở ngành nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, dễ tạo bức xúc và ảnh hưởng đến công tác nhân sự Đại hội Đảng sắp tới.

Theo VGP