- Sáng nay, hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tiếp tục với phiên họp “Đối ngoại QH trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo các cơ quan của QH và TƯ; Chủ tịch các Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam với các nước…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Hội nghị Ngoại giao 30 đã tổ chức phiên họp chủ đề “Đối ngoại QH trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng” để trao đổi về hoạt động đối ngoại QH, khẳng định vai trò của đối ngoại QH trong nền ngoại giao Việt Nam và những đóng góp tích cực, hiệu quả của đối ngoại QH trong sự nghiệp chung của đất nước.

Chủ tịch QH dự hội nghị ngoại giao lần thứ 30
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Chủ tịch QH biểu dương những đóng góp của ngành ngoại giao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà cho biết hiện Việt Nam có quan hệ song phương ở kênh đối ngoại QH với 140 nước. Công tác đối ngoại QH vừa thực hiện mục tiêu tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa QH và nhân dân ta với QH và nhân dân các nước, với các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới, vừa thể hiện những quyền hạn và trách nhiệm của QH với nhiệm vụ là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Các hoạt động đối ngoại của QH không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học và công nghệ, văn hóa và giáo dục, giao lưu nhân dân…

Đồng thời, đối ngoại QH còn đảm nhiệm vai trò tiên phong, mở đường để phát triển quan hệ cũng như tham gia xử lý các vấn đề có vướng mắc. Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đối ngoại QH góp phần giúp nghị sĩ, nghị viện các nước hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, lập trường, quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Trên các diễn đàn nghị viện đa phương, QH Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động trong các diễn đàn nghị viện đa phương trong khu vực và trên thế giới, thể hiện hình ảnh là một đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đối ngoại QH đã nâng tầm từ tham gia sang chủ động đề xuất sáng kiến theo hướng thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm cục diện khu vực định hình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thời gian qua QH tích cực đề xuất và tạo dấu ấn trong nhiều chương trình nghị sự thiết thực tại các diễn đàn nghị viện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, QH Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về Ứng phó biến đổi khí hậu và Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 26.

Thực hiện vai trò lập pháp, QH đã xem xét thông qua, sửa đổi các đạo luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ năm 2016 đến nay, QH đã thông qua gần 50 văn bản luật và nghị quyết, trong đó có nhiều luật và nghị quyết có các nội dung về đối ngoại như Luật Điều ước quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Với vai trò giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, QH thường xuyên tiến hành giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như các hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhằm kịp thời phát hiện vướng mắc để có giải pháp kịp thời, bảo đảm hoạt động đối ngoại được chủ động và thuận lợi.

Chủ tịch QH cũng cho biết hiện QH đã thành lập 57 Nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị với nghị sĩ QH các nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị công tác đối ngoại, bao gồm cả ngoại giao nhà nước và đối ngoại QH cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm là xác định rõ vị thế, tầm quan trọng của đối ngoại trong tổng thể đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy lợi thế của ngoại giao nghị viện.

Tếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo điều kiện cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tham mưu, giám sát và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, đặc biệt là giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại Đảng, đối ngoại QH, đối ngoại nhân dân, hình thành thế hệ mới bạn bè, đối tác quan tâm và gắn kết với Việt Nam; nâng tầm đối ngoại đa phương.

Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan của QH và Bộ Ngoại giao cần phối hợp tốt việc triển khai các hoạt động đối ngoại của QH, thúc đẩy và giám sát triển khai thực thi các thỏa thuận quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, mở rộng và nâng tầm hoạt động của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ làm công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại QH nói riêng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt toàn thể hội nghị đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Thủ tướng nêu rõ các cán bộ ngoại giao sẽ quán triệt những nhiệm vụ mà Chủ tịch QH đã nêu ra, cụ thể hóa trong chương trình hành động của hội nghị.

Tổng bí thư: Phía sau nhà ngoại giao là Đảng, đất nước và nhân dân

Tổng bí thư: Phía sau nhà ngoại giao là Đảng, đất nước và nhân dân

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12” đã khai mạc.

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Thủ tướng nêu rõ, "khi thực tiễn có biến đổi chưa có tiền lệ thì Chính phủ cũng sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ”.

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao các quyết định bổ nhiệm cho 3 cán bộ.

Thủ tướng: Bộ Ngoại giao phải là 'người dũng cảm' chống trì trệ

Thủ tướng: Bộ Ngoại giao phải là 'người dũng cảm' chống trì trệ

Thăm Bộ Ngoại giao và chỉ đạo công tác đối ngoại 2018, Thủ tướng cho rằng ngành ngoại giao cần đưa ra các sáng kiến mới, những ý tưởng mới để chống trì trệ, cản trở sự phát triển đất nước.

Thái An