- Đọc điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết".

Hình ảnh bùi ngùi trong tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lời lay động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

XEM CLIP: 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến.

"Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, QH, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, UB TƯ MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia quyến tổ chức lễ trọng thể tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng", Tổng bí thư đọc điếu văn.

Tổng bí thư nêu lại tiểu sử của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước và cách mạng.

"Đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980. Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là học viên trường Cảnh sát Nhân dân TƯ đến khi giữ cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Công an rồi ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của đồng chí gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN", Tổng bí thư nói.

Ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Tổng bí thư cho rằng, trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Công an, đại biểu QH khoá 13, Chủ tịch nước đã cùng tập thể Đảng ủy Cơ quan TƯ và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung và phát triển năm 2011.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ động chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

"Những cố gắng, nỗ lực và kết quả nêu trên của đồng chí với cương vị người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nói về giai đoạn từ sau kỳ họp thứ 11, QH khóa 13 tháng 4/2016 đến nay, Tổng bí thư cho rằng, trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 12 của Đảng, các nghị quyết của BCH TƯ, của QH.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật.

'Đồng chí Trần Đại Quang luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng", Tổng bí thư nói.

Trong công tác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Trong gia đình, Chủ tịch nước là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng 

"Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, trao tặng đồng chí nhiều huân, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

"Thưa anh linh đồng chí Trần Đại Quang, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng", Tổng bí thư xúc động.

Nói lời vĩnh biệt Chủ tịch nước, Tổng bí thư khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH".

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Tổng bí thư kết thúc bài điếu văn: "Chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta".

Con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm nguyện của cha

Con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ tâm nguyện của cha

Tâm nguyện của cha tôi là suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc, con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Điều đặc biệt ở đoàn 800 người vào viếng Chủ tịch nước

Điều đặc biệt ở đoàn 800 người vào viếng Chủ tịch nước

Mặc cho thời tiết khá oi nóng và cơn mưa lớn bất chợt, hàng nghìn người vẫn đổ về Nhà tang lễ quốc gia để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tình anh em của Chủ tịch nước trong mắt hai Giám đốc Công an

Tình anh em của Chủ tịch nước trong mắt hai Giám đốc Công an

Giám đốc Công an TP Hải Phòng và tỉnh Nghệ An chia sẻ những kỷ niệm khó quên với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Món quà của Chủ tịch nước và vành khăn trắng ngày Quốc tang

Món quà của Chủ tịch nước và vành khăn trắng ngày Quốc tang

Một cụ già 90 tuổi chống gậy, nắm tay vợ đến nhà tang lễ. Một doanh nhân bay từ TP.HCM ra tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hẹn về bên Chủ tịch nước, gọi từ 'bằng hữu' để mãi chia xa

Hẹn về bên Chủ tịch nước, gọi từ 'bằng hữu' để mãi chia xa

Đồng đội cũ, bạn bè từ thuở ấu thơ sáng nay hẹn nhau từ mọi miền đất nước về Ninh Bình cùng tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thu Hằng 

Nguồn clip: VTV