- Phó Thủ tướng thường trực lưu ý VPCP phải chú trọng phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ, chỉ đạo điều hành và trong xử lý công việc, kiến nghị, đề xuất.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của VPCP chiều nay, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương nỗ lực và kết quả tích cực, khá toàn diện của VPCP trong năm qua.

“Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao”, ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng: Chống lợi ích nhóm ngay khâu xây dựng chính sách

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới đòi hỏi hệ thống bộ máy nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt sứ mệnh đưa nền kinh tế vững bước đi lên, phát triển bền vững và hội nhập thành công.

“VPCP phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu trong thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp và chủ đề của năm 2017: tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng lưu ý VPCP hết sức chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp. “Tham mưu phải đúng, phải chú trọng phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ, chỉ đạo điều hành và trong xử lý công việc, kiến nghị, đề xuất”.

Ông cũng đề nghị các bộ ngành nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng pháp luật. Khi các dự thảo luật đã lấy ý kiến thống nhất trình QH thì đấy là ý kiến cuối cùng Chính phủ đã thống nhất trình QH. "Các bộ trưởng không đi dự, cử người khác đi thay lại có ý kiến khác là không nghiêm túc”, Phó Thủ tướng nhắc nhở và yêu cầu các bộ ngành hạn chế việc cử không đúng người đi họp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu VPCP đặc biệt chú trọng đưa tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời chuyển tải được thông điệp Chính phủ kiên quyết nói không với tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, không có vùng cấm trong xử lý các vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, VPCP phải nêu gương trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không được để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Bố trí đúng người, đúng việc

Phó Thủ tướng yêu cầu VPCP làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, lợi ích nhóm.

Cùng với đó triển khai có hiệu quả nghị quyết TƯ 4 (khóa 12), từng người phải luôn tu dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, nâng cao năng lực để xứng đáng là cán bộ, đảng viên VPCP.

“Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng hứa sẽ gương mẫu thực hiện chủ trương xây dựng CP liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động.

“Chính phủ kiến tạo thì VPCP phải kiến tạo, Chính phủ hành động thì VPCP phải hành động. VPCP phải gương mẫu từ lời nói, hành động phải đi trước, đi sớm, tiên phong… Hành động của VPCP trong năm tới xoay quanh 8 chữ: Kỷ luật, đổi mới, hiện đại, hiệu quả”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: VPCP đã xoá đi ranh giới giữa Chính phủ với người dân

VPCP là cơ quan giúp việc gần Thủ tướng nhất, sức nóng cải cách của Thủ tướng áp lên gần nhất, lớn nhất. Khi Chính phủ mới thành lập, nhiều bộ ngành nói sẽ không hoàn thành được mục tiêu về đầu tư kinh doanh trước 1/7, Thủ tướng yêu cầu không được bàn lùi và giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cùng các bộ, ngành chuẩn bị văn bản này.

“Lần đầu tiên VCCI và CIEM được mời tới, nói lên ý kiến phản biện. Có nhiều bộ ngành tự ý nâng thông tư lên nghị định, chứ không sát thực tế. Gần 10 buổi làm việc với những tranh luận gay gắt, Bộ trưởng Dũng không ngại va chạm để có thể đi tới đồng thuận”, Ông Lộc dẫn chứng.

Ông Lộc kể nhiều trường hợp VCCI nhận được kiến nghị của DN, chuyển sang các bộ giải quyết nhưng các bộ trả lời rất chậm, thậm chí lờ đi. Nhưng sau khi đổi mới cách tiếp cận ý kiến DN qua cổng thông tin DN thì những kiến nghị của DN đã được đôn đốc, các bộ ngành giải quyết nhanh, gọn hơn.

“Bằng cách này, VPCP đã xoá đi ranh giới giữa Thủ tướng, Chính phủ với người dân và DN. Đây là tư duy cải cách của Chính phủ kiến tạo”, Chủ tịch VCCI nói.

Ông Lộc cũng khen mô hình Tổ công tác của Thủ tướng là một cơ chế quan trọng để thúc đẩy thực thi các nhiệm vụ của Chính phủ, không để tình trạng nói xong rồi quên, trên bảo dưới không nghe.

Thu Hằng