Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều nay (5/5) về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ sau khi kiện toàn nhân sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, sáng nay, Chính phủ đã thảo luận về nội dung này.

Không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc

Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng 130 chương trình, đề án. Trong đó, Chính phủ xác định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chính phủ đổi mới phương thức làm việc, tăng cường trách nhiệm cá nhân
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn

"Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc", ông Sơn nhấn mạnh.

Theo Chủ nhiệm VPCP, ngày 15/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm sau khi Chính phủ được kiện toàn. Nhiệm vụ đầu tiên là Chính phủ xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII.

Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, nếu luật có điều khoản gây ách tắc thì báo cáo Quốc hội để sửa đổi; còn nếu là nghị định, thông tư vướng đâu thì sẽ sửa đấy với tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ thứ 3 là đổi mới phương thức làm việc, khẩn trương tổng kết, đánh giá đầy đủ quy chế làm việc của Chính phủ với quan điểm phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với kiểm tra giám sát.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xác định tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chính phủ cũng tập trung phòng, chống Covid-19; thúc đẩy đầu tư công, ban hành nghị định gia hạn thuế...

Càng nhạy cảm, càng phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ

Tại cuộc họp Chính phủ sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất quan trọng. Việc xây dựng Chương trình hành động phải theo hướng “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” để triển khai đồng bộ, toàn diện, có lộ trình phù hợp, lựa chọn ưu tiên để thực hiện.

"Chương trình hành động phải linh hoạt, khả thi, thiết thực, hiệu quả, phải dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, kiểm tra, đánh giá, với tinh thần: Càng khó, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết định theo đa số”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý những nội dung trọng tâm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, trong bối cảnh gặp khó khăn, thách thức về già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần là tăng cường quản lý Nhà nước, tập trung vào xây dựng chiến lược, kế hoạch, thể chế, cơ chế chính sách và tăng cường kiểm tra giám sát.

Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan trọng nhất là chỉ ra việc làm được, chưa được và nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan. Để từ đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài lâu năm.
“Nguồn lực có ít, thời gian có hạn, năng lực hạn chế, yêu cầu thì cao đòi hỏi chúng ta phải cân đối hài hòa, hợp lý”, Thủ tướng nói

Thu Hằng

Thủ tướng: Chuyển phòng chống dịch Covid-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Thủ tướng: Chuyển phòng chống dịch Covid-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển trạng thái phòng chống dịch Covid-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công”.