Thay mặt lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Lê Hồng Quang trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quốc Dũng giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 1/6/2019, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

bổ nhiệm,nhân sự,Long An
Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định, chúc mừng ông Lê Quốc Dũng

Đồng thời, tại buổi công bố quyết định, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cũng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An Lê Văn Lợi.

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng...

Theo VGP