- Cần Thơ có 31 công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu hoặc chưa đáp ứng các tiêu chuẩn.

Hàng loạt cán bộ ở TP.HCM bị kỷ luật

Trung bình cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế; tuyển dụng công, viên chức; xét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó…của UBND TP Cần Thơ (thời gian từ năm 2016 - 30/4/2018) có nhiều tồn tại.

Cụ thể, đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định.

Đối với việc tuyển dụng công, viên chức, qua kiểm tra trong 112 trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển thì có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng.

Cụ thể, 8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp mà UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này, trường hợp còn lại đã nghỉ việc.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên….

Trong đó, có 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra TP; 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Kiến nghị xử lý

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức.

Đồng thời, Thanh tra yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra những tồn tại trên.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính. Điều chuyển số viên chức đang làm công việc của công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập có việc làm còn thiếu, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lí từ tháng 6/2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

Đồng thời có kết hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và có thời hạn nhất định để yêu cầu hoàn thiện, quá thời hạn nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật: Dũng khí lạ lùng

Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật: Dũng khí lạ lùng

Ông Ngô Văn Tuấn và ông Lư Thành Đồng đều bị kỷ luật nhưng lại được bổ nhiệm chức vụ khác, không thuyết phục.

Bí thư huyện bổ nhiệm loạt 'họ hàng' sai, yêu cầu tự kiểm điểm

Bí thư huyện bổ nhiệm loạt 'họ hàng' sai, yêu cầu tự kiểm điểm

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình) bị yêu cầu kiểm điểm liên quan tới việc bổ nhiệm 8 trường hợp sai quy định. 

Bổ nhiệm cả trăm cán bộ thiếu 'chuẩn' chỉ bị rút kinh nghiệm

Bổ nhiệm cả trăm cán bộ thiếu 'chuẩn' chỉ bị rút kinh nghiệm

Cả trăm cán bộ, công chức cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk được phát hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu tiêu chuẩn.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm 'thần tốc' PGĐ Sở Ngoại vụ Bình Định

Thu hồi quyết định bổ nhiệm 'thần tốc' PGĐ Sở Ngoại vụ Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó GĐ Sở Ngoại vụ với ông Nguyễn Đức Hoàng.

Vĩnh Long: Bổ nhiệm 69 công chức chưa đạt chuẩn

Vĩnh Long: Bổ nhiệm 69 công chức chưa đạt chuẩn

Hàng loạt công chức, cán bộ ở Vĩnh Long được bổ nhiệm khi còn thiếu tiêu chuẩn.

Hoài Thanh