Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp

Nguồn nào để thực hiện cải cách tiền lương là vấn đề được thảo luận nhiều tại phiên họp. Một số ý kiến cho rằng, gốc của vấn đề là phải tinh giản biên chế, cân đối được bài toán ngân sách hay đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nguyên tắc thiết kế thang bảng lương cần căn cứ mức độ phức tạp của vị trí việc làm. Có ý kiến nhấn mạnh, tiền lương phải bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động.

Lương mới phải được cải thiện so với lương cũ

“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và cho rằng, cải cách tiền lương là bài toán khó, liên quan đến nhiều đối tượng. Cải cách tiền lương thì phải cải cách thực sự, chứ không chỉ là việc bù trượt giá.

Thủ tướng lưu ý, phải bám sát các nghị quyết của TƯ, của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách BHXH để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ cần tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để hoàn thiện xây dựng thang bảng lương, một vấn đề vô cùng phức tạp. Mức lương mới phải được cải thiện so với mức lương cũ với tinh thần cải cách, công bằng, phải xét đến mối quan hệ giữa các đối tượng hưởng lương khác nhau.

Về chế độ phụ cấp, Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc là phụ cấp ngành do Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực có hướng dẫn cụ thể theo khung do Chính phủ quy định, bảo đảm ưu đãi phù hợp với từng đối tượng.

Theo Thủ tướng, nguồn để thực hiện cải cách tiền lương rất quan trọng, vì vậy cần dành một phần từ phần vượt thu ngân sách của TƯ và địa phương cho việc này. Bên cạnh đó, tiếp tục làm quyết liệt việc giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước, cải cách đơn vị sự nghiệp công lập.

"Cần có nghị định mới thay thế Nghị định 16 về cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập. Giảm đầu mối, biên chế là cơ sở quan trọng để cải cách tiền lương”, Thủ tướng nêu rõ.

Cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu có phương án tính toán, điều chỉnh phù hợp đối với lương hưu từng thời kỳ, đặc biệt là đối với người về hưu trước năm 1995. Đồng thời điều chỉnh chính sách ưu đãi đối với người có công, làm sao người có công có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, thể hiện sự tri ân của đất nước, Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về các phương án cải cách tiền lương, đánh giá kỹ tác động để có phương án tối ưu trong khả năng ngân sách. “Đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải chỉ điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”, Thủ tướng nói.

Theo VGP

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới của khối Đảng, đoàn thể sẽ do Ban Bí thư quy định; lương khối QH do UB Thường vụ QH ban hành; Chính phủ quy định lương cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang.