- Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ sự ủng hộ tỉnh Lào Cai hợp nhất 2 Sở GTVT với Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng.

Chính phủ vẫn chưa chốt phương án hợp nhất sở 

Trả lời VietNamNet về việc tỉnh Lào Cai vừa hợp nhất 2 Sở GTVT với Xây dựng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói:  “Những tỉnh nào hiện nay làm theo dự thảo của Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thì chúng tôi ủng hộ”. 

Bộ trưởng Nội vụ nói gì về quyết định nhập 2 sở của Lào Cai
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Minh Đạt

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, những nơi chưa làm thì nên chờ Nghị định của Chính phủ ban hành. Vì người quyết định cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đó là Chính phủ.

Ông cho biết, hiện nay cũng có nhiều tỉnh đang sắp xếp các cơ quan chuyên môn nhưng chủ yếu làm theo thẩm quyền được phân cấp.

“Nếu làm như dự thảo nghị định Bộ Nội vụ đang xây dựng thì chúng tôi ủng hộ. Còn những nội dung khác theo kiểu làm thí điểm thì phải thận trọng, phải có cơ quan có thẩm quyền cho phép”, Bộ trưởng Nội vụ lưu ý.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cũng cho biết, hiện Bộ đang thực hiện Nghị quyết 18 và 19 TƯ 6 về sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo thông tư sửa đổi thông tư về cơ cấu tổ chức thì việc sắp xếp các phòng, các đơn vị thuộc sở.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp cũng khuyên, vì chưa có nghị định mới của Chính phủ về việc này nên khi tham mưu cho UBND các tỉnh, lãnh đạo tỉnh sắp xếp bộ máy, các Sở Tư pháp cần bám vào tinh thần của các quy định hiện tại để làm sao có sự thống nhất của TƯ.

Bộ chuyên ngành đề nghị cân nhắc

Theo dự thảo Bộ Nội vụ xây dựng, 21 sở, ngành hiện có sẽ được sắp xếp theo hướng có 4 sở cứng (Tư pháp, TN&MT, LĐ-TB&XH, Y tế) được tổ chức thống nhất trên cả nước; 17 sở ngành còn lại giao cho địa phương quyết định hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại theo từng tình hình, trong đó có việc hợp nhất Sở GTVT với Xây dựng.

Qua tổng hợp ý kiến các bộ ngành, địa phương góp ý cho dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ cho biết Bộ Xây dựng, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thái Bình, Đồng Tháp đề nghị không hợp nhất Sở Xây dựng với Sở GTVT vì chức năng, nhiệm vụ của 2 sở này quá lớn và liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc hợp nhất vì nhiệm vụ của 2 sở có nhiều điểm khác biệt, hoạt động đang ổn định. Dù vậy, Bộ Nội vụ vẫn bảo lưu đề xuất của mình và đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định.

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công - tư luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị.

Vì vậy, Chính phủ cần tổ chức một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị.

Hơn nữa, Nghị quyết Đại hội 12 cũng xác định “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn” là một trong 3 đột phá chiến lược. Kết cấu hạ tầng là đường dẫn của sự phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện để phân bổ lực lượng sản xuất, thúc đẩy lưu thông hàng hóa…

Bộ Nội vụ cho rằng, khi hợp nhất 2 sở này sẽ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị theo hướng gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ trên cơ sở tổ chức lại 12 phòng chuyên môn, nhiệm vụ hiện có.

Dự thảo của Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến từ 16/4 - 16/6 và đang hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Sáp nhập sở: 2 người 1 ghế giám đốc xử lý thế nào?

Sáp nhập sở: 2 người 1 ghế giám đốc xử lý thế nào?

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Văn Tỏ ủng hộ việc thi tuyển cạnh tranh chức danh giám đốc sở khi sáp nhập 2 thành 1. 

Những sở nào sẽ được hợp nhất, sáp nhập?

Những sở nào sẽ được hợp nhất, sáp nhập?

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm tối thiểu 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.

‘6-8 bộ, hàng chục tỉnh có thể sáp nhập với nhau’

‘6-8 bộ, hàng chục tỉnh có thể sáp nhập với nhau’

ĐB Phạm Văn Hoà, Đồng Tháp cho rằng, hiện nay có khoảng 6-8 bộ và nhiều tỉnh có thể sáp nhập với nhau.

Không 'ôm' doanh nghiệp, sáp nhập còn 15 bộ nhẹ tênh

Không 'ôm' doanh nghiệp, sáp nhập còn 15 bộ nhẹ tênh

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Mão đề nghị nghiên cứu sáp nhập một số bộ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng, giảm từ 18 xuống còn 15 bộ.

Sáp nhập, giảm bớt các sở thế nào?

Sáp nhập, giảm bớt các sở thế nào?

Dự thảo đã bám sát Nghị quyết TƯ, có sự giảm bớt số lượng các sở, tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ thêm.

Thu Hằng