- Trong văn bản vừa gửi đi, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Có hàm, làm việc với lãnh đạo mới có vị thế

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong cơ quan hành chính. Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, cơ quan TƯ do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở TƯ nên đã bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Tại nghị quyết 18 TƯ 6 khoá 12 "Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" có yêu cầu: “Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm".

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức TƯ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án "Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các uỷ viên Bộ Chinh trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

"Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh 'hàm', đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh 'hàm' đối với cán bộ, công chức, viên chức", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Tại phiên chất vấn của QH vào cuối tháng 10, vấn đề bổ nhiệm chức danh hàm cũng được một số ĐBQH đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Đây không phải là câu chuyện mới mà trong nhiệm kỳ trước, nhiều ĐBQH đã chất vấn Bộ trưởng Nội vụ khi ấy là ông Nguyễn Thái Bình. 

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết TƯ 6 khoá 12 vào cuối tháng 11/2017, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết có vụ có cả hàm trưởng phòng, phó phòng, có vụ 19 hàm vụ phó. 

1 vụ có đến 19 hàm vụ phó

1 vụ có đến 19 hàm vụ phó

Có vụ có cả hàm trưởng phó phòng, có vụ 19 hàm vụ phó. Lẽ ra 2 năm tinh giản 140.000 người, nhưng tăng 96.000 người mà không ai bị kỷ luật.

Bổ nhiệm chức danh hàm vẫn treo lơ lửng sau 1 nhiệm kỳ

Bổ nhiệm chức danh hàm vẫn treo lơ lửng sau 1 nhiệm kỳ

Câu chuyện bổ nhiệm chức danh hàm được nhiều ĐBQH đặt ra từ nhiệm kỳ trước, đến nay đại biểu tiếp tục hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của bộ trưởng, thứ trưởng, Bí thư các tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức.

Thu Hằng