Tại buổi lễ, Thứ trưởng TN&MT Lê Công Thành đã trao quyết định của Bộ bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục KTTV giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Thứ trưởng Lê Công Thành trao quyết định và chúc mừng ông Trần Hồng Thái

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị ông Trần Hồng Thái trên cương vị Tổng cục trưởng tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, kinh nghiệm công tác để cùng Tổng cục phát triển hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ TN&MT giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái mong muốn tiếp tục thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV và đặc biệt là sự phối hợp giúp đỡ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV để ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Bí thư chỉ định Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TƯ

Ban Bí thư chỉ định Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TƯ

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo VGP