Sáng nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Bộ Chính trị kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại Hà Nội

Phát biểu quán triệt nội dung cuộc làm việc, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết, đoàn cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung trao đổi, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ.

Ông nhấn mạnh, đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và để đánh giá cho đúng, đoàn kiểm tra mong muốn cùng TP Hà Nội làm rõ toàn bộ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ.

Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của TƯ là đặc biệt coi trọng việc tự kiểm tra nên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tự kiểm tra, có báo cáo, trên cơ sở đó, kết hợp với những buổi làm việc, khảo sát cụ thể của đoàn kiểm tra, để chắt lọc những nội dung quan trọng trong báo cáo, có những đánh giá đầy đủ, toàn diện.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình đã thông báo về quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2019 và đề cương, kế hoạch kiểm tra của đoàn...

Theo đó, trong thời gian từ nay đến cuối tháng 6, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra, làm việc với Ban Cán sự đảng UBND TP, một số ban Đảng, sở, ngành và địa phương của thành phố về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ.

Sau đó, đoàn kiểm tra sẽ thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại hội nghị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã báo cáo toàn diện với đoàn kiểm tra về kết quả của TP Hà Nội trong việc thực hiện Nghị quyết.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai việc học tập và thực hiện các nghị quyết của TƯ trong từng lĩnh vực cụ thể, từ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng quy định, quy chế trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền đến các kết quả cụ thể, việc thực hiện một số chủ trương thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ...

Thành phố cũng đề xuất, kiến nghị TƯ một số vấn đề về cơ chế để triển khai các nghị quyết được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội sẽ nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của TƯ, phối hợp tốt với đoàn kiểm tra trong chương trình công tác; coi đây là dịp tốt để toàn TP nhìn nhận, kiểm điểm lại về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy.

Ngay sau hội nghị này, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo, triển khai để các tổ chức Đảng, các cơ quan trực thuộc tự kiểm tra theo kế hoạch của đoàn kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với đoàn để kiểm tra trực tiếp, bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian...

Tổng bí thư: Phân tích thấu đáo biểu hiện 'lợi ích nhóm', 'tư duy nhiệm kỳ'

Tổng bí thư: Phân tích thấu đáo biểu hiện 'lợi ích nhóm', 'tư duy nhiệm kỳ'

Cần phân tích thấu đáo những vấn đề đang nổi lên, trong đó có những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, kèn cựa địa vị, tình trạng cục bộ, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ".

Theo VGP