Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp nhận ông Đỗ Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ và ông Đinh Tiến Mạnh, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Ông Toàn và ông Mạnh đều được cử làm giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kể từ ngày 26/4/2021.

Trong thời gian công tác biệt phái, tiền lương của cả hai ông do Thanh tra Chính phủ chi trả theo quy định hiện hành.

Biệt phái 2 cán bộ Thanh tra Chính phủ giúp việc Phó Thủ tướng
Ông Đỗ Đức Toàn

Theo quy định hiện hành, việc biệt phái công chức được thực hiện theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Trong thời gian công tác biệt phái, công chức vẫn thuộc biên chế của cơ quan nơi người đó làm việc trước khi được cử đi và vẫn được hưởng mọi quyền lợi về nâng lương, đề bạt, thăng cấp, hưu trí của ngành nơi cử đi biệt phái.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, công chức trở lại cơ quan cũ công tác. Thời gian công tác biệt phái được tính là thời gian công tác liên tục và mỗi lần biệt phái không quá 3 năm.

Thu Hằng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 2, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.