Sáng nay (22/4), Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn TP học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay, ngày 17/3, Thành ủy đã ban hành 10 chương trình công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành TP.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Để đảm bảo cho việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình công tác đạt kết quả tốt nhất, Bí thư Hà Nội đề nghị các cán bộ cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các bí thư cấp ủy chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, cũng như chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm được nội dung các chương trình công tác của Thành ủy.

Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của TP tổ chức thực hiện; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Bí thư Hà Nội lưu ý việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, gắn với việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới cơ sở, tập trung gợi ý và định hướng những nội dung và vấn đề cần đột phá trong thời gian tới, kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung các chương trình; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực các chương trình phải thường xuyên trao đổi, phối hợp, giao ban để cùng đưa ra những quyết sách kịp thời, hiệu quả nhằm triển khai thắng lợi tất cả các chương trình.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện chương trình công tác của mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái.

“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu, gắn bó mật thiết với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp, chống quan liêu, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội bày tỏ tin tưởng, nếu thực hiện tốt các chương trình công tác trên cơ sở vừa đảm bảo bao quát các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của TP, vừa chọn lọc các việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để quyết liệt triển khai thì sẽ đạt được mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Giới thiệu chữ ký của Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Giới thiệu chữ ký của Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản giới thiệu chức danh và chữ ký của Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng.

Hương Quỳnh