Tại buổi lễ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y chức danh ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng sinh ngày 1/7/1967, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 11/2019, ông được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tháng 2/2020, ông được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng Công an nhân dân.  Trước đó, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định bổ sung chức danh ủy viên ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và ông Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 - tổng hợp, Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo VGP

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Chiều qua, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.