Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Vũ Đình Vân, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì họp báo.

Thiếu tướng Vũ Đình Vân cho biết đến ngày 14/9, đã có hơn 28.000 tổ chức Đảng ở cơ sở, 287 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60/60 Đảng bộ trực thuộc Quân ủy TƯ hoàn thành đại hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt.

Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương đã chuẩn bị chương trình hành động cùng với văn kiện
Thiếu tướng Vũ Đình Vân thông tin tại họp báo.

Điểm mới của đại hội lần này so với lần trước là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội và chuẩn bị văn kiện đại hội.

Về lãnh đạo chỉ đạo, tập thể Thường vụ Quân uỷ Trung ương trực tiếp làm việc với Ban thường vụ Đại hội quân khu, trong đó có làm việc với các Bí thư tỉnh uỷ trên địa bàn quân khu, nhiệm kỳ trước chưa làm như vậy. 

Đại hội lần này cùng với việc chuẩn bị 2 văn kiện cơ bản là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tập thể, Quân ủy Trung ương đã chuẩn bị chương trình hành động thực hiện nghị quyết, dựa trên cơ sở các nhiệm vụ giải pháp trong phần phương hướng nhiệm vụ 2020-2025.

Trên cơ sở các chiến lược, các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị được cụ thể hóa bài bản… với các mục tiêu đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo hướng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hội nhập quốc phòng, xây dựng quân đội mạnh.

Quân ủy Trung ương đã chuẩn bị chương trình hành động cùng với văn kiện

Về quá trình chuẩn bị để bầu nhân sự, BCH, Thiếu tướng Vũ Đình Vân thông tin theo quy định điều 26 Điều lệ Đảng và quy định 59/2016 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định.  

Như vậy, tại Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XI không thực hiện nội dung bầu Quân uỷ Trung ương. 

Đại hội sẽ thực hiện 3 nội dung, trong đó có bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị quyết định cho Đảng bộ quân đội 43 đại biểu chính thức và 18 đại biểu đương nhiên. Như vậy sẽ có 61 đại biểu của Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng...sẽ dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. Sẽ có 450 đại biểu dự đại hội, trong đó có 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Thành Nam

Trăn trở của Tổng Bí thư về Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Trăn trở của Tổng Bí thư về Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

“Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.