Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và hướng dẫn.

Mỗi bước của cuộc bầu cử đều thực hiện đúng quy trình, tiến độ. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội phối hợp lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú là 171 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH là 72 hồ sơ (tính đến ngày 2/4, đã có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra).

Tổng số hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP là 188 hồ sơ (tính đến ngày 2/4, đã có 11 người có đơn xin rút).

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐB HĐND cấp huyện trên địa bàn TP là 2.060 người (tính đến ngày 2/4, đã có 41 người có đơn xin rút).

Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn TP là 21.399 người (tính đến ngày 2/4, đã có 121 người có đơn xin rút).

Dự kiến, từ ngày 14 đến 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TP.

Mộc Miên

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn với 8 Trưởng ban.

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.