Chính trị

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
icon
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 với 45/45 phiếu đồng ý.  
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị