Chính trị

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới
icon
Ban Bí thư chỉ định 5 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 -2020; Ninh Bình, Thái Bình điều động một số nhân sự.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị