- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hội nhập chỉ nhìn con số tăng trưởng tiến từ 1 lên 1,2, 1,3 rồi 1,5 mà bộ ngành coi là thành tích 'ngời ngời' thì đất nước không được nhờ, tụt hậu.

Ý kiến Chủ tịch QH nêu tại phiên họp của UB Thường vụ QH về báo cáo kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) sáng 18/9.

Ông đặt hàng loạt câu hỏi với cơ quan giám sát việc hội nhập: hội nhập sức phát triển của đất nước có tiến bộ hơn, co bớt khoảng cách của VN với các nước, tăng trưởng và sức cạnh tranh đã tốt hơn? VN đã biến những thách thức thành cơ hội?

'Chỉ thấy thành tích ngời ngời đất nước không được nhờ'
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch QH cho rằng, 8 năm kể từ khi tham gia WTO, tăng trưởng kinh tế duy trì khá hơn nhưng chất lượng bên trong còn rất kém, nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất nội địa còn kém, nhập siêu vẫn còn cao. 

“Đừng tưởng những năm gần đây, nhập siêu giảm là mừng. Đấy là do kinh tế suy giảm” - ông nhấn mạnh.

Nhìn vào nông nghiệp, Chủ tịch QH chỉ ra thực trạng sản lượng giảm, chất lượng cạnh tranh xuống, chưa tham gia vào chuỗi giá trị trong khi đây là thế mạnh hội nhập của đất nước.

“Chúng ta chưa tranh thủ được hội nhập” - Chủ tịch QH nhấn mạnh và cho rằng, nếu các bộ ngành nhận thức vấn đề thì đất nước được nhờ, nếu chỉ nhìn con số tăng trưởng tiến từ 1 lên 1,2, 1,3 rồi 1,5 mà bộ ngành coi là thành tích 'ngời ngời' thì đất nước không được nhờ, tụt hậu.

'Chỉ thấy thành tích ngời ngời đất nước không được nhờ'
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu

Tại lỗi hệ thống

 

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng việc đánh giá không lạc quan nhưng phải đúng mức. Ông cho rằng, đất nước chưa phát huy cơ hội và vượt qua thách thức. 

“Có những nghịch lý chúng ta phải trả lời như càng hội nhập doanh nghiệp VN quy mô càng nhỏ đi”, ông nói.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng hội nhập bộc lộ nhiều điểm yếu của nền kinh tế thị trường chưa đầy đủ, nông nghiệp, công nghiệp đều chưa đủ sức cạnh tranh.

“Đất nước sinh ra nhiều người có tài nhưng nền kinh tế lại có hàm lượng khoa học kỹ thuật đi vào giá trị gia tăng thấp, thị trường khoa học công nghệ chưa hình thành nhiều, chưa mang tính phổ cập. Nhiều DN chưa cần đến khoa học kỹ thuật, cứ hứng lên làm”- ông nêu ví dụ.

'Chỉ thấy thành tích ngời ngời đất nước không được nhờ'
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước

Theo ông Phước những yếu kém này xuất phát từ lỗi hệ thống. Trong đó, cơ chế điều hành, kỷ cương của cán bộ công chức là một trong các lỗi hệ thống.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân nào khiến nông nghiệp của Việt Nam là một thế mạnh nhưng lại không trở thành lợi thế khi hội nhập. Hay như lợi thế dân số vàng tại sao không phát huy được.

Thu Hằng